Inhoud van de training

Incidentmanagement is het geheel van maatregelen die beogen de weg zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te maken, nadat een incident heeft plaatsgehad. De doelstellingen geven weer dat hierbij de belangen van meerdere partijen in acht genomen moeten worden.

Incidentmanagement is een van de pijlers van het operationeel verkeersmanagement.

Tijdens deze bijscholing van 3 uren komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • bevordering verkeersveiligheid hulpverleningsdiensten
  • bevordering verkeersdoorstroming
  • belangenbehartiging verkeersslachtoffers

Investering

De training kan al gevolgd worden vanaf 69 euro. Om u een volledig beeld te geven van de training gaan we graag eerst een gesprek met u aan. We inventariseren dan uw wensen en zetten deze om in een offerte. Zo betaalt u nooit teveel en is er vooraf meteen duidelijkheid omtrent de opleidingen zoals wij die voor u kunnen verzorgen. Belt u met 030 - 6000 396 voor meer informatie.